Vând pădure

"Vând pădure" este un termen care atrage imediat atenţia şi totodată şi indignare în rândul multora. Dar de ce?
De ce se asociază vânzarea pădurilor cu vânzarea ţării? Tu crezi că ne vindem ţara? De ce să investim în păduri? De ce să ne cumpărăm ţara.

Preţurile mici faţă de alte ţări europene

Preţul unui hectar de pădure în România este mult mai mic decât în restul ţărilor europene. În ţara noastră preţurile continuă să fie chiar şi de trei ori mai mici, motiv pentru care interesul pentru achiziţie este tot mai ridicat. Achiziţiile sunt făcute atât de către cetăţenii străini dar şi de cei români.

 

Siguranţa unei investiţii pe termen lung

Pădurea este o investiţie sigură, este investiţia în ceva ce nu-şi pierde valoarea.
Pădurea va rămâne mereu acolo. Lemnul, pământul, vânatul, toate vor rămâne acolo. Aşadar, pădurea nu îşi poate pierde valoarea.
Pentru cei ce îşi permit să achiziţioneze şi să întreţină o pădure, este o sursă de venit sigur ce rămâne în familie şi este transmisă din generaţie în generaţie.
Dacă doriţi să nu fiţi printre cei care după achiziţie, urmează să fie printre cei care "vând pădure", ar trebui să ştiţi cum se administrează.

Administrarea unei păduri

Managementul unei proprietăţi de tip pădure poate fi exercitat direct, sau prin administrator. Trebuie gestionate următoarele:

  • paza
  • exploatarea
  • regenerarea

La baza administrării stă amenajamentul silvic. Amenajamentul silvic = sistem de măsuri pentru organizarea exploatărilor forestiere, cuprinzând refacerea, ameliorarea, mărirea fondului forestier, protecția și exploatarea lui rațională.
"Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic este de 10 ani, cu exceptia amenajamentelor intocmite pentru padurile de plop, salcie si alte specii repede crescatoare, la care perioada de valabilitate este de 5 sau de 10 ani."(Cap.1, Art.20, punctul 3 din Codul Silvic)

Oficial paza este facută de Ocolul Silvic din zonă,acesta poate fi de stat sau privat.  În realitate pădurea trebuie văzută măcar odată pe an pentru a preveni furturile şi pentru a supraveghea realizarea eventualelor tăieri ocazionale.
Aceste tăieri ocazionale generează venituri. Tăierile ocazionale pot fi exploatari de tip igiena, răritură sau curăţiri care pot genera lemn de foc, adica aproximativ 25 Euro/mc exploatat/ha/an.

Profitabilitatea

Este greu să spun care este profitul exact dintr-un hectar de pădure, deoarece diferă în funcţie de suprafaţă şi de particularităţile fiecărui tip de pădure. Este vorba de calitatea solului, de tipul arboretelui, de zona în care se află, etc.
Profitul poate fi obţinut din diferite moduri de exploatare. Când vorbeşti despre profitul adus de către o pădure, majoritatea se gândesc numai la tăierea arborilor, dar mai sunt şi alte metode de obţinere a profitului. Acestea ar putea fi:

Exploatarea masei lemnoase

Exploatată raţional şi conform amenajamentului silvic, o pădure poate genera un profit consistent anual. Acest profit nu este pe termen scurt, este pe termen mediu şi lung, aducând profit şi următoarelor generaţii. Decenal veniturile cresc datorită creşterii volumului de masă lemnoasă. Cheltuielile şi veniturile diferă în funcţie de tipul de material lemnos, vârsta pădurii şi alţi factori de care trebuie ţinut cont. Ca principale cheltuieli vom avea investiţia iniţială, plantarea, paza, impozitul pe proprietate, lucrările de întreţinere. La venituri putem distinge două tipuri principale, venitul din materialul lemnos scos la întreţinere, curăţire, răritură şi venitul din tăierea principală (atunci când arborele ajunge la vârsta de tăiere), cea care se mai numeşte „la ras”.

Pădurile sunt preponderent mixte, dar mai sunt şi excepţii cum ar fi cele de salcâm, de fag, de stejar,  şi cele de răşinoase, etc.

Parc de vânătoare

Pentru realizarea unui parc de vânătoare este în primul rând necesară o suprafaţă minimă de 150 ha.

Trebuie stabilită zona în care se doreşte realizarea lui. Animalele care sunt dorite în pădure, deoarece nu găsim în toate zonele aceleeaşi specii de animale.

Trebuie luate în calcul, foarte clar, în funcţie de vânatul dorit, existenţa unei surse de apă naturală (pârâu, râu sau realizarea unui bazin), pădurea să asigure necesarul de hrană (pentru mistreţ este necasară o pădure de stejar), asigurarea unui ţarc pentru înmulţire şi repopulare, etc.

Ţarc pentru creşterea animalelor

Principiile care stau la baza înfiinţării şi funcţionării crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare sunt următoarele:

a) folosirea unei tehnologii de creştere cu randament ridicat în crescătoriile de vânat şi în complexurile de vânătoare;
b) izolarea, printr-o împrejmuire, a exemplarelor din speciile de vânat din crescătoriile de vânat şi din complexurile de vânătoare de cele existente în cuprinsul fondurilor de vânătoare.

Pentru un ţarc de creştere a animalelor sălbatice care funcţionează eficient aveţi nevoie în primul rând de un control eficient. În primul rând al animalelor care doriţi să rămână în interiorul ţarcului, şi al animalelor care sunt preferate să rămână în afara ţarcului de vânătoare.
c) asigurarea asistenţei de specialitate sanitar - veterinară în scopul prevenirii apariţiei şi răspândirii unor epizootii care sunt favorizate de condiţiile de densitate din cuprinsul acestora.

După scopul pentru care se înfiinţează, crescatoriile de vânat pot fi:
a) crescătorii de vânat destinate producerii de material biologic selecţionat, pentru eventuale acţiuni de populare şi repopulare a fondurilor de vânătoare cu vânat;
b) crescătorii de vânat destinate creşterii intensive a unor exemplare din specii de vânat, în scopul valorificării acestora şi a subproduselor obţinute, cum ar fi: carne, blănuri şi altele asemenea.

Din acest motiv când vând pădure trebuie să iau în calcul toate aspectele.

 

Fructe de padure

Când "vând pădure" multă lume ignoră această comoară naturală, care creşte fără pic de efort şi care este foarte profitabilă.

Munţii României produc în fiecare an cantităţi uriaşe de fructe de pădure şi de plante medicinale.
Printre acestea fiind zmeură, mure, afine negre şi roşii, coacăze, porumbe, măceşe, cătină, muguri de brad, etc...
Natura sau Dumnezeu ne-au hărăzit cu o bogăţie pentru care nu trebuie să mişcăm un deget.

Din aceste fructe am putea face sute de milioane de euro la export, dacă le-am procesa şi exporta cu valoare adăugată, sub formă de sucuri, siropuri, dulceţuri - pe care le găsim azi în magazinele noastre - dar importate.

Însă în România cu cel mai ecologic produs pe care îl primim an, de an, de la natură, gratis, nu facem altceva decât să-l exportăm pe mai nimic - drept materie primă.
Străinii procesează importul românesc, şi îl revând în toată Europa - inclusiv în România, la preţ de delicatesă bio .

Cei mai mulţi importatori sunt din Italia, Germania, Austria, Spania, Franţa, Olanda.
Preţul cu care exportăm nu depăşeşte circa 2000 euro/tonă iar ei după procesare câştigă şi de 5 sau 6 ori mai mult.
Din păcate la noi în ţară nu există nici un procesator de fructe de pădure.

Ciuperci

La fel ca în cazul fructelor de pădure se întâmplă şi cu ciupercile.
Se găsesc nenumărate tipuri de ciuperci printre care: champignonul de pădure, băbița oilor, gheba de miere, urechiușe, hribul murg,  hribul cenușiu, hribul regal, etc.

Hribii sunt ciuperci foarte pretenţioase. Sezonul poate dura şi numai 2-3 zile. Sunt foarte căutate în ţările din vest, fiindcă nimeni n-a reuşit încă să le creeze în sere atmosfera perfectă.

Dar culegătorul de hribi si urechiuşe câştigă maximum 2 euro pe kilogramul predat. Exportatorul român de materie primă dublează preţul. Nu ia mai mult de 4 euro pe aceeaşi cantitate. Surpriză! În Italia din această marfă românească dar cu etichetă de Italia, procesată sau doar ambalată, pleacă spre magazine cu 10 euro pe kilogram.
Şi din nou, DACĂ  industria alimentară română ar valorifica ea aceste delicatese, considerate lux pe piaţa Europeană, sutele de milioane de euro, pe care le câştigă anual străinii din comoara noastră ar rămâne în ţară.

Rămâne un mister de ce noi, românii, nu reuşim să profităm de bogăţiile ţării noastre.

Noi rămânem doar la "vând pădure".

Doar străinii reuşesc să facă bani iar noi ştim doar să ne plângem că ne vindem ţara.